Z biegiem czasu schematy wykorzystane przy wielu systemach reklamowych działających na polskim rynku stały się przestarzałe i nie optymalne. Ciężko jednak zmienić nagle schemat działania systemu reklamowego, który istniał wiele lat. Choć wykorzystanie widgetu napisanego w javascript umożliwia nam bezproblemową zmianę kodu wykorzystywanego do emisji reklam, to często sposób odwołania do owego skryptu sprawia, że dokonanie zmian w działaniu systemu mogłoby stać się niemożliwe. Wśród najistotniejszych innowacji przewidzianych w systemie należy wymienić:

Wymiana reklamami zamiast opłat za ich publikacje – system skierowany jest do osób chcących uczestniczyć w uczciwej wymianie reklamami dlatego tez nie pobiera się opłat a jedynie zapewnia możliwość promowania swoich stron na portalach innych uczestników wymiany.

Wykorzystanie Restful web services w emisji reklam –w odróżnieniu od większości systemów reklamowych dostępnych na polskim rynku w system wykorzystuje część możliwości oferowanych przez restful web services. Jako że sam system nie przewiduje możliwości usuwania i aktualizacji danych przez użytkowników wykorzystywane są jedynie dwie metody HTTP czyli GET (pobieranie reklam) oraz POST (potwierdzenie wyświetlenia reklamy).

Marketing szeptany

Wykorzystanie SOAP web services – system oferuje unikatową możliwość obsługi niektórych funkcjonalności bez konieczności wykorzystania przeglądarki internetowej co pozwala na automatyzację i przyspieszenie części procesów.

Dobieranie reklam do treści –reklamy dobierane są przez połączenie danych pobranych ze strony z danymi podanymi przez reklamodawców a nie na podstawie wybieralnych kategorii