Kupiłaś buty które po jednym dniu użytkowania rozkleiły się i stały się bezużyteczne. Próba reklamacji u sprzedawcy nie przyniosła powodzenia. Dowiedziałaś się, iż to nie produkt był wadliwy, lecz ty używałaś go w niewłaściwych warunkach. Czy straciłaś wszelkie szansę na odzyskanie pieniędzy za wadliwy towar? Absolutnie nie! Jest jeszcze jedna, bardzo skuteczna instancja. Nazywa się chargeback.

Chargeback to realizowane przez banki i organizacje zajmujące się płatnościami kartowymi procedury odzyskania przez klienta środków między innymi w razie niewywiązania się sprzedającego z umowy. W praktyce odnosi się to zwykle do niezgodności produktu z opisem czy też sprzedaży zwyczajnie wadliwego produktu.

W czym chargeback różni się od standardowej reklamacji? Po pierwsze, gdy reklamujesz dany produkt, cały spór toczy się wyłącznie między tobą a sprzedawcą. Może się zdarzyć iż obie strony mają swoje argumenty i nie dochodzą do porozumienia. A jako że w sporze nie ma „sędziego” – sprawa pozostaje nierozstrzygnięta. Chargeback natomiast to twoje zapytanie skierowane do banku. I to bank lub organizacja płatnicza – a więc Visa lub MasterCard – kontaktują się ze sprzedawcą. Ten zaś musi udowodnić swoje racje – w przeciwnym razie środki, o które toczy się spór, zostaną pobrane przez jego bank z jego konta. By ostatecznie trafić do ciebie.

Bank staje się zatem wspomnianym wcześniej „sędzią”. Nie stoi po żadnej ze stron, ma za zadanie obiektywnie ocenić, kto w całej sprawie ma rację. I w tym właśnie leży największe prawdopodobieństwo twojego sukcesu przy rozpatrywaniu danego przypadku.

Oczywiście, bank będzie wymagał od ciebie udowodnienia, że wszelkie wcześniejsze standardowe procedury reklamacyjne nie przyniosły skutku. Odrobina biurokracji jest jednak niewielkim kosztem, gdy możesz odzyskać utracone środki i zwyczajnie doprowadzić do sprawiedliwego rozwiązania sprawy.

Informacje o procedurze chargeback znajdziesz na stronach internetowych swojego banku. Zasady będą nieco inne w przypadku poszczególnych banków, warto zatem zapoznać się ze szczegółami całego procesu. I choć informacje na ten temat nie zawsze dostępne są w łatwo widocznym miejscu na głównej stronie serwisu bankowego, możesz mieć pewność, że zasady chargeback obowiązują także w twoim banku.

Chargeback jest bardzo cennym argumentem przemawiającym za płatnościami kartą. Gdy bowiem kupujesz dowolny produkt, zyskujesz pewność, że w razie ewentualnych problemów – masz sojusznika.