Od momentu powstania w 1991 roku, protokół HTTP jest wykorzystywany do przesyłania informacji między klientami sieciowymi a serwerami. Z biegiem lat ewoluował, kiedy to pojawiła się wersja HTTP/2. Ten nowy protokół to obietnica większej szybkości, większej wydajności i poprawy SEO.

HTTP/2 to nowa wersja protokołu używanego przez Internet do przesyłania danych – HTTP.  HTTP (Hypertext Transfer Protocol) to język lub kod, za pomocą którego komunikują się przeglądarki, serwery i inne urządzenia sieciowe. Od momentu powstania w 1991 r. przekaz między tymi elementami ewoluował i stał się znacznie bardziej złożony, podobnie jak kanał, ponieważ użytkownicy korzystają z Internetu za pomocą urządzeń o różnych cechach, takich jak komputery, tablety czy smartfony. Ponadto w krótkim czasie znacznie wzrosła liczba użytkowników podłączonych do Internetu, dlatego konieczna była ewolucja protokołu HTTP. Wzrasta również liczba ludności, w miastach takich jak np. Wrocław, z którego najświeższe wiadomości przeczytasz tutaj: https://www.wrocek.pl/

Protokół HTTP/2 powstał z myślą o rozwiązaniu problemów wynikających z coraz bardziej skomplikowanego protokołu przesyłania hipertekstu, który jest w stanie odpowiadać na coraz większe i bardziej złożone wiadomości lub treści. Dlatego wśród wielu innych usprawnień można wyróżnić większą szybkość przesyłania informacji między serwerem a przeglądarką.

HTTP a HTTP/2: główne podobieństwa i różnice

Protokół HTTP/2 powstał na bazie protokołu HTTP, dlatego zachowuje tę samą składnię oraz wszystkie jego główne funkcje. W rzeczywistości jest to raczej uaktualnienie niż zupełnie nowa wersja. Ale co nowego jest w HTTP/2?

Jedną z nowych cech jest to, że protokół HTTP/2 jest binarny, a nie tekstowy, dzięki czemu komunikaty są przetwarzane znacznie szybciej i sprawniej, pozostawiając bardzo mało miejsca na błędy. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku protokołu HTTP istnieje kilka sposobów interpretacji tego samego komunikatu, podczas gdy w przypadku protokołu HTTP/2 jest tylko jeden.

Kolejną cechą jest to, że jest on multipleksowany i równoległy, co pozwala na jednoczesne przetwarzanie kilku żądań bez blokowania jednego przez drugie. Oznacza to, że nie będzie konieczne łączenie Js i Css w jednym pliku, ponieważ dzięki HTTP/2 możliwe jest szybsze ładowanie kilku małych plików jednocześnie niż pojedynczego, cięższego pliku.

Zwracamy również uwagę na funkcję Server Push, która przewiduje żądania użytkownika, wysyłając informacje do przeglądarki przed ich wystąpieniem, co poprawia szybkość ładowania.